Om os

Aftenskolen Skanderborg-Ry har til formål aktivt at virke for folkeoplysningens fremme om kulturelle, sociale, økonomiske og samfundspolitiske forhold i henhold til Folkeoplysningsloven.

Aftenskolen Skanderborg-Ry vil med udgangspunkt i undervisning og aktiviteter øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder samt medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og evne til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Endvidere vil Aftenskolen Skanderborg-Ry i henhold til Folkeoplysningsloven, gennemføre samfundsbetonet og helhedsorienteret oplysning i væsentlige emner, der har interesse for fællesskabet, og kan anvendes til samtalestof mellem mennesker.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredrags-virksomhed og debatskabende aktiviteter.

Meditation, ro og fordybelse

Meditation, ro og fordybelse

Husk, efterårssæsonen starter i august 2024.

Du kan begynde at tilmelde dig holdene nu.